Releasing blockages, activating potentials | Crystal healing

deutsch svenska Releasing mental and physical blockages with the help of crystals Crystals are highly effective tools for getting in touch with the subconscious. More specifically, we can use crystals to send orders to our subconscious, which means we can use them to release mental and physical blockages. Conversely, crystals are also a great way […]

Lösa blockader, aktivera potentialer | Kristallhealing

deutsch English Lösa mentala och fysiska blockader med hjälp av kristaller Kristaller är otroligt effektiva verktyg för att komma i kontakt med det undermedvetna. Närmare sagt kan vi använda kristaller för att ge uppdrag åt vårt undermedvetna, vilket innebär att vi kan använda dem för att lösa mentala och fysiska blockeringar. Åt andra hållet är […]